nazwa Meðugorje w polszczyźnie

nazwa Meðugorje w polszczyźnie
13.05.2008
Słownik nazw własnych podaje pisownię Medjugorie i kwalifikuje nazwę jako nieodmienną. W Internecie w polskich tekstach obok wersji słownikowej (i oryginalnego Meðugorje) występują również warianty Medziugorje, Medjugorje i Medziugorie, wszystkie dość liczne, a nierzadko odmieniane (np. Echo Medziugorja, w Medziugorju; odmianę można znaleźć w tytułach książek, np. Listy z Medziugorja). Czy wszystkie te warianty – plus odmianę – uznać za dopuszczalne?
Polski zapis nazwy Meðugorje ma wiele wariantów, a wynika to m.in. ze sposobu oddania znaków ð oraz j. Biorąc pod uwagę, że pierwszy znak bywa u nas zapisywany na trzy sposoby, a drugi na dwa, już mamy sześć wariantów, do których trzeba się poważnie odnieść. Co gorsza, również początek wyrazu bywa zapisywany dwojako (Me- lub Mie-), to jednak wypadki bardzo rzadkie, możemy je w takim razie pominąć.
Skoro wariantów zapisu jest tak wiele, należałoby wskazać te najbardziej godne polecenia. Na poparcie zasługują: 1) Medziugorje jako zapis wynikający z zasad transkrypcji, 2) Medjugorje i Medjugorie – zapisy polecane przez liczne słowniki i encyklopedie, mające znaczną przewagę frekwencji nad pozostałymi.
Analiza tekstów internetowych prowadzi do wniosku, że formy nie odmieniane tej nazwy znacznie przeważają. Skoro jednak odmienność jej się upowszechnia, należy zwyczaj ten zaakceptować, a nawet wspierać, zwłaszcza że jest to nazwa słowiańska. Jednak chwiejność w użyciu form fleksyjnych i ortograficznych jest w tym wypadku znaczna, w Internecie znalazłem sporo tekstów, w których forma odmieniana i nie odmieniana występują nawet w sąsiednich zdaniach. To akurat są błędy redakcyjne, w obrębie jednej publikacji należałoby stosować formy jednego typu.
Wobec tego możemy, po pierwsze, przyjąć nieodmienność nazwy, po drugie, używać form D. Medziugorja, CMs. Medziugorju, B. Medziugorje, N. Medziugorjem.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego