nazwiska na -aka

nazwiska na -aka
28.11.2008
28.11.2008
Witam!
Proszę o wyjaśnienie funkcji przyrostka -aka. Występuje on w nazwisku Andraka (Podlasie). Osobiście kojarzy mi się ten formant pejoratywnie, z wyrazami typu kaleka, zawadiaka.
Za pomoc z góry dziękuję.
Sufiks -aka jest nacechowany ekspresywnie zarówno w nazwach osobowych, jak i wyrazach pospolitych. W językach wschodniosłowiańskich tworzył ekspresywne rzeczowniki rodzaju męskiego typu gul’aka ‘hulaka, pijak’ od prasłowiańskiego wyrazu *gul’ati ‘hulać, żyć hucznie, bawić się, weselić’ czy zabijaka ‘awanturnik’ od prasłowiańskiej podstawy *zabijati ‘zabijać’. Nazwiska z formantem -aka należą często do nielicznie występujących, niekiedy wręcz jednostkowych. W staropolszczyźnie znane były m.in. antroponimy Pietraka (1396/1397), Romaka (1447). Sufiks -aka występuje w nazwiskach odimiennych, np. Andraka (współcześnie 340 poświadczeń), por. Andrak (1), Pietraka (34), Pilipaka (10), Szymaka (2), Tomaka (527), oraz w nazwiskach o podstawie apelatywnej typu Hulaka (1), Pieniaka (8), Skrabaka (25), Śliwaka (1), Zabijaka (2).
Halszka Górny, IJP PAN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego