nazwiska żon i córek

nazwiska żon i córek
9.06.2003
9.06.2003
Jakie są formy rodzaju żeńskiego (mężatek i panien) od nazwisk rodzaju męskiego: Widłąg, Waga, Lampe, Małek, Lange, Margo, Kossak-Szczucki, Morzyca, Cyzio, Biega, Breja, Makarenko, Jelcyn, Lelewel, Zanussi?
Najpierw panny: Widłążanka, Ważanka, Lampówna, Małkówna, Lanżanka, Marżanka, Kossak-Szczucka (oczywiście nazwisko musiałaby mieć ona po ojcu), Morzycówna, Cyziówna, Bieżanka, Brejówna, Makarenkówna, Jelcynówna, Lelewelówna, panna Zanussi.
A oto poczet mężatek o podanych nazwiskach: Widłążyna lub Widłągowa, Ważyna lub Wagowa, Lampowa, Małkowa, Langowa, Margowa, Kossak-Szczucka, Morzycyna lub Morzycowa, Cyziowa, Bieżyna lub Biegowa, Brejowa, Makarenkowa, Jelcynowa, Lelewelowa, pani Zanussi.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego