nazwy firm

nazwy firm
19.05.2003
19.05.2003
Czy i jak należy odmieniać nazwy własne typu: Uniqa (firma austriacka), Prumerica (angielska), Tryg, If (firmy skandynawskie), Wuestenrot, Cuprum oraz nazwy składające się z dwóch członów np. Warta Vita, Rejent Life?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Na pytanie „Czy odmieniamy?” odpowiadam – tak. Domyślając się pytania „W jaki sposób?”, odpowiadam – tak jak podobne wyrazy pospolite (chyba że istnieją poważne przeszkody). W związku z tym piszmy, jak następuje: Prumerica, do Prumeriki, ku, o Prumerice, przez Prumericę, z Prumericą; Tryg, do Tryga, ku Trygowi, przez Tryg, z Trygiem, o Trygu; If, do Ifa, ku Ifowi, przez If, z Ifem, o Ifie; Wuestenrot, do Wuestenrota, ku Wuestenrotowi, przez Wuestenrot, z Wuestenrotem, o Wuestenrocie. Nazwa Cuprum pozostaje nieodmienna, podobnie jak wyrazy liceum czy seminarium.
Na poważne przeszkody napotykamy w przypadku nazwy Uniqa. Wprawdzie w mowie, jako zakończoną na -a, możemy ją odmieniać bez problemu [Unika, Unice, Unikę, Uniką], lecz w piśmie zakończenia musielibyśmy spolszczyć. W związku z tym powstałyby formy: Uniqa, do Uniki, ku, o Unice, przez Unikę (lub Uniqę), które mogą budzić różne wątpliwości. W związku z tym zalecam używanie tej nazwy w piśmie w formie mianownikowej, poprzedzając ją jakimś wyrazem pospolitym, np. w firmie Uniqa.
Nazwy dwuczłonowe składające się z dwu rzeczowników odmieniamy z uwzględnieniem wyżej podanych reguł, do czego dochodzą dodatkowe zasady. Pierwsza: jeśli składniki nazwy są współrzędne, np. Hewlett-Packard, odmieniamy oba. Druga: jeśli składniki nazwy nie są współrzędne, np. Warta Vita, Rejent Life, odmieniamy nadrzędny, np. w Warcie Vita, Rejencie Life.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego