nazwy funduszy

nazwy funduszy
4.08.2003
4.08.2003
W naszych publikacjach często występuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. W związku z tym pytanie: jak należy pisać te fundusze – wielką czy małą literą? Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych może istnieć w każdym zakładzie pracy, dlatego wydaje mi się, że można go pisać małymi literami.
Problem pojawia się przy jego skrócie, który także często jest używany w publikacjach fachowych: ZFSS czy zfss? Z kolei Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy są odrębnymi, ponadzakładowymi funduszami, dlatego moim zdaniem należy je pisać wielkimi literami.
Czy mam rację?
1. Nazwy funduszy zakładowych bez wątpienia należy pisać małymi literami, zaś jako skrót od zakładowy fundusz świadczeń socjalnych najlepiej przyjąć ZFSS, gdyż skróty zapisywane wersalikami są bardziej wyraziste. Niektóre skróty od wyrażeń pospolitych zapisujemy także małymi literami (np. BHP i bhp), lecz zapisy te stanowią poboczne warianty niektórych tylko skrótów, przede wszystkim często używanych.
2. Pozostałe nazwy: fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych i fundusz pracy mogą być zapisywane małymi literami, tak jak wszelkie wielowyrazowe nazwy złożone z wyrazów pospolitych, lecz w tym wypadku istnieją też argumenty przemawiające za zapisem wielkimi literami. Przede wszystkim są to fundusze jednostkowe, a w związku z tym wyrażenia służące do ich nazywania możemy uznać za nazwy własne. W rezultacie nazwy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy przyjęło się zapisywać wielkimi literami, do czego zapewne przyczyniła się pisownia stosowana w dokumentach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwyczaj ten jest powszechny, ma więc moc argumentu rozstrzygającego ewentualne wątpliwości.
3. Jak wynika z moich informacji, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to także nazwa instytucji zarządzającej funduszem, w tym znaczeniu nazwa ta powinna być zapisywana tylko wielkimi literami.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego