nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów

nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów
9.12.2008
9.12.2008
Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego pisowni – czy nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów, np. góral sądecki, Łemkowie, Lachy sądeckie, powinno się pisać – jak chcą niektórzy – od wielkich liter? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i krótkie uzasadnienie.
Z poważaniem
Patrycja Bukowska
Nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów zawsze piszemy od wielkich liter. Spośród tych, które Pani podaje, należą do nich dwie: Łemkowie i Lachy.
Rzeczownik góral nie jest nazwą etniczną, tylko wyrazem nazywającym mieszkańca gór, można mówić np. o góralach kaukaskich lub andyjskich – jest to w takim wyraz należący do słowotwórczej kategorii nosicieli cech.
Zamiast góral sądecki można powiedzieć Sądeczanin, oznacza to jednak mieszkańca Sądecczyzny, a więc ma szerszy zakres znaczeniowy; nie ma natomiast nazwy etnicznej oznaczającej górali mieszkających w tym regionie.
Z kolei wyraz Lachy odnosi się współcześnie tylko do grupy górali mieszkających w regionie sądeckim, a w takim razie przymiotnik nie musi być integralną częścią tej nazwy etnicznej.
Wnioski: należy pisać górale sądeccy, Łemkowie, Lachy (sądeckie).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego