nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów

 
nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów
9.12.2008
Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego pisowni – czy nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów, np. góral sądecki, Łemkowie, Lachy sądeckie, powinno się pisać – jak chcą niektórzy – od wielkich liter? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i krótkie uzasadnienie.
Z poważaniem
Patrycja Bukowska
Nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów zawsze piszemy od wielkich liter. Spośród tych, które Pani podaje, należą do nich dwie: Łemkowie i Lachy.
Rzeczownik góral nie jest nazwą etniczną, tylko wyrazem nazywającym mieszkańca gór, można mówić np. o góralach kaukaskich lub andyjskich – jest to w takim wyraz należący do słowotwórczej kategorii nosicieli cech.
Zamiast góral sądecki można powiedzieć Sądeczanin, oznacza to jednak mieszkańca Sądecczyzny, a więc ma szerszy zakres znaczeniowy; nie ma natomiast nazwy etnicznej oznaczającej górali mieszkających w tym regionie.
Z kolei wyraz Lachy odnosi się współcześnie tylko do grupy górali mieszkających w regionie sądeckim, a w takim razie przymiotnik nie musi być integralną częścią tej nazwy etnicznej.
Wnioski: należy pisać górale sądeccy, Łemkowie, Lachy (sądeckie).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego