nazwy istot mitologicznych

nazwy istot mitologicznych
4.12.2007
4.12.2007
WSO PWN podaje jako mitologiczne „niejednostkowe nazwy”: charyty, gracje, erynie, hory, nereidy – oraz np. Nemezis (jedną z trzech erynii), Ejrene (jedną z trzech hor), nereidę Echo. Dlaczego jednak zanotowano dużą literą hasła: Mojra, Parka, Danaida, Plejady, Hesperydy, Atlantydy? Przecież to nie imiona własne… Każda z tych 3 mojr, 3 parek, 7 plejad, 3-7 hesperyd i ok. 20 atlantyd ma własne imię, np. mojra Atropos, plejada Alkione (imiona 50 danaid nie są znane).
Pozdrawiam,
Michał Gniazdowski
W kilku publikacjach na temat kultury antycznej, które sprawdziłem, wspomniane niejednostkowe nazwy zapisuje się wielkimi literami (m.in. w Małej encyklopedii kultury antycznej). Można w takim razie stwierdzić, że na pisownię tej grupy wyrazów silny wpływ wywiera zwyczaj językowy, co znalazło odbicie nawet w rozstrzygnięciach słownikowych.
W przypadku takich problemów reguła powinna mieć pierwszeństwo przed hasłami słownika, wobec tego należy pisać parki, danaidy, hesperydy. Wielka litera będzie rzecz jasna konieczna, gdy takie wyrazy wystąpią w innym znaczeniu, np. Plejady ‘gromada gwiazd’.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego