nazwy okresów i epok geologicznych oraz klimatycznych

nazwy okresów i epok geologicznych oraz klimatycznych
12.07.2006
12.07.2006
Szanowni Państwo,
Uczestniczę w przygotowaniu do wydania zbioru artykułów archeologicznych. Autorzy stosują w nich pisownię nazw okresów dużymi literami, np.: Atlantyk, Młodszy Dryas, Bölling, Ällerod. Z zasady oznaczonej we wstępie do NSO jako [103] wynika, że powinno się te nazwy pisać małą literą. Nie wiem jednak, czy warto łamać powszechny, jak się wydaje, uzus w środowisku fachowym.
Anna Garbaczowa
Trudno mi ocenić, czy w środowisku archeologów zwyczaj takiego zapisywania jest ustalony. Analizując pod kątem pisowni teksty internetowe sporządzone przez specjalistów, doszedłem do wniosku, że chodzi tu raczej o nieznajomość odpowiednich reguł pisowni (ewentualnie o niedostrzeganie problemu ortograficznego). W skrajnych wypadkach mamy trzy formy zapisu w jednym tekście.
Takie rozchwianie pisowni jest nieuniknione w uwolnionych od kontroli redakcyjnej tekstach internetowych, jednak na etapie redagowania tekstów do druku należałoby zapisy poddać regułom normy ortograficznej i ujednolicić je. Wprawdzie pisowni nazw okresów i epok geologicznych oraz klimatycznych nie reguluje w sposób jednoznaczny żadna z reguł ortograficznych, ale hasła podawane w słownikach ortograficznych i encyklopediach, np. paleozoik, perm dolny, nie pozostawiają wątpliwości, że właściwy jest tu zapis małymi literami.
Rzecz jasna potrzebna by była konsekwencja, a w rezultacie zapisy młodszy dryas, bölling, ällerod itp.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego