nazwy peryfrastyczne w leksyce religijnej

nazwy peryfrastyczne w leksyce religijnej
18.12.2013
18.12.2013
Czy w tytułach maryjnych, chrystologicznych itp. należy zapisywać wszystkie człony od wielkiej litery (np. Gwiazda Nowej Ewangelizacji, Jedyny Syn Boży, Bóg Wszechmogący), czy też tylko ich główny człon (Gwiazda nowej ewangelizacji, jedyny Syn Boży, Bóg wszechmogący)?
Zgodnie z Zasadami pisowni słownictwa religijnego, zatwierdzonymi przez Radę Języka Polskiego, należy w podanych przez Pana przykładach każdy wyraz zapisać wielką literą. Ogólna zasada brzmi następująco: „Jeżeli nazwa zarówno jednowyrazowa, jak i opisowa, odnosi się do desygnatu, który wymaga wielkiej litery (np. do Boga, Kocioła, Watykanu), to nazwy te (wszystkie człony) zapisujemy wielką literą, natomiast jeżeli nazwa i jej opisowy zastępnik odnosi się do desygnatu, który nie wymaga wielkiej litery (np. do papieża, kościoła jako budynku), to zapisujemy ją małą literą” (Zasady pisowni słownictwa religijnego, 2005, s. 32).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego