nazwy ulic

nazwy ulic
16.11.2008
16.11.2008
Na większości ulic w miastach są napisane nazwy: ul. 11 Listopada, ul. 3 Maja. Zapytuję, dlaczego nazwa miesiąca na tych ulicach jest pisana dużą literą, skoro pierwszym wyrazem jest niby liczba. Dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Nazwy ulic piszemy wielkimi literami (z wyjątkiem samego slłowa ulica i jego skrótu ul.). Dotyczy to także nazw wieloczłonowych, por. ul. Na Niskich Łąkach – przykład z Wielkigo słownika ortograficznego PWN (reguła [82]). Pisownia typu ul. 11 Listopada nie jest więc wyjatkiem. Ciekawe, że w skorowidzach ulic na planach miast nazwa ta figuruje pod literą L, tak jakby człon liczbowy był nieobecny.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego