nazwy ustaw

nazwy ustaw
1.05.2014
1.05.2014
Szanowni Państwo,
chciałbym prosić o radę dotyczącą pisowni projektów ustaw (np. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt). Oczywiście jasne jest, że pełną nazwę ustawy rozpoczynamy wielką literą, ale jak jest z jej projektem? Intuicja podpowiada mi, że również powinna być to wielka litera. Będę bardzo wdzięczny za rozwianie wątpliwości.
Uprzejmie dziękuję z góry.
Serdeczne pozdrowienia.
Nazwy ustaw piszemy tak jak tytuły książek i artykułów: tylko pierwsze słowo wielką literą. Dotyczy to m.in. nazw Kodeks karny i Kodeks cywilny, często zapisywanych z błędem. Aby w Pana przykładzie słowo projekt zapisać wielką literą, musiałoby ono samo otwierać tytuł jakiegoś dokumentu, tak jednak nie jest.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego