netto, brutto

netto, brutto

2.07.2023
2.07.2023

„netto”, „brutto” – jakie to części mowy? Nieodmienne przymiotniki? Przysłówki?

Wyrazy netto i brutto to w zależności od kontekstu:

  • przymiotniki (formy netto i brutto właściwe dla wszystkich przypadków zależnych, w obu liczbach i we wszystkich rodzajach gramatycznych), por. np. wynik (jaki?) netto, kwota (jaka?) netto; sprzedaż (jaka?) brutto, wynagrodzenie (jakie?) brutto;
  • przysłówki, por. np. wynieść/wynosić (ile?) netto; zarobić/zarabiać (ile?) brutto.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego