nic

nic

17.07.2022
17.07.2022

Dzień dobry,


Bardzo proszę o konsultację dotycząca poniższych zdań. Problem dotyczy tego samego zagadnienia:


Nic nie miałam zaplanowane/zaplanowanego.

Nie mam nic zrobione/zrobionego.


Proszę o informację na temat tego, które z powyższych form są prawidłowe.

Zaimek rzeczowny przeczący nic, zazwyczaj wraz ze słowem nie, sygnalizuje nieistnienie obiektu lub zdarzenia o właściwościach określonych w danym zdaniu. Przy czasownikach o negatywnym znaczeniu (np. zabraknąć) – zgodnie z regułą podwójnego przeczenia w języku polskim – omawiany tu zaimek przyjmuje jako jedyną poprawną formę niczego, por. np.


Niczego nie zabraknie.


Przy zaprzeczonych czasownikach o rządzie biernikowym zaimek może przyjąć formy oboczne, por. np.


Nic nie robię albo Niczego nie robię.

Nic nie mam albo Niczego nie mam.


Zaimek nic rządzi dopełniaczem przymiotnika bądź imiesłowu przymiotnikowego. Tak więc przywołane zdania będą poprawne w brzmieniu:


Nie miałam nic zaplanowanego albo Nie miałam niczego zaplanowanego.

Nie mam nic zrobionego albo Nie mam niczego zrobionego.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego