niczym nie uzasadniony akcent

 
niczym nie uzasadniony akcent
21.06.2013
Szanowni Państwo,
chciałbym spytać o akcent wyrazowy w języku polskim. W mediach bardzo często słyszy się słowa biblioteka, politykiem, polityków akcentowane na trzecią sylabę od końca. Wydaje mi się, że nie jest to niczym uzasadnione. Uprzejmie proszę o rozwianie moich wątpliwości.
z poważaniem
Marcin Wiśniewski
Ma Pan wyczulone ucho, ale nietrafne intuicje. Akcent proparoksytoniczny (czyli padający na trzecią od końca sylabę) w wymienionych wyrazach jest uzasadniony tradycją. W wydawnictwach poprawnościowych akcentowanie poLItykiem, poLItyków traktowane jest wręcz jako staranniejsze niż poliTYkiem, poliTYków. Z pierwszym przykładem jest inaczej: biBLIOteka oceniana jest gorzej niż biblioTEka, ale w sumie i ta forma jest poprawna, a w powszechnym odbiorze uchodzi zapewne za staranniejszą, nawet jeśli poloniści są innego zdania.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego