nie nie z imiesłowami po raz n-ty

nie nie z imiesłowami po raz n-ty
15.11.2012
15.11.2012
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy zapisać nie z imiesłowem przymiotnikowym w następującym fragmencie zdania: „odwoływanie członków komisji nie(-)przejawiających żadnej aktywności w ciągu 12 miesięcy”.
Z poważaniem,
Halina Chybińska
Związek tego imiesłowu z czasownikiem jest tak oczywisty, że jeśli za punkt odniesienia przyjąć „starą” pisownię zaprzeczonych imiesłowów, obowiązującą do 1997 r., bez wahania napisałbym nie przejawiających. Od 1997 r. wolno zastosować w tym przykładzie pisownię łączną. Różnice zdań dotyczą jednak tego, czy istotnie wolno, jak napisałem w poprzednim zdaniu, czy też raczej zaleca się. Niektórzy bowiem traktują nową pisownię zaprzeczonych imiesłowów jako lepszą, a starą ledwo tolerują (przez wzgląd na tych, którzy się jej nauczyli i nie chcą zmieniać przyzwyczajeń). Inni natomiast (w tym piszący te słowa) starą pisownię uważają za elitarną, a nową za uproszczenie wprowadzone w interesie osób, które nie mają czasu lub ochoty zastanawiać się nad związkiem między formą a treścią wypowiedzi.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego