nie pierwszy

 
nie pierwszy
28.11.2013
O pisowni rozłącznej nie pierwszy mówi reguła http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629522. Czy istnieje jakiś przypadek, kiedy piszemy niepierwszy? Taką pisownię jako poprawną firmuje jeden z internetowych słowników, jak gdyby pierwszy uznano za przymiotnik, nie liczebnik.
W NKJP jest kilka przykładów pisowni łącznej, ale wszystkie w mojej ocenie wątpliwe. Na stronach WWW takich przykładów znajdziemy tysiące. Gdyby chodziło o kwestię gramatyczną czy leksykalną, to tak duża liczba poświadczeń kazałaby się zastanowić, czy nie mamy do czynienia z przykładem wariancji, którą słowniki powinny zanotować. Gdy idzie jednak o pisownię łączną i rozdzielną, to przykłady autentycznej wariancji są tu rzadkie (zaprzeczone imiesłowy przymiotnikowe stanowią ich główny rezerwuar), natomiast widoczne w tekstach wahania i rozbieżności traktowałbym jako przejaw niepełnej kompetencji ortograficznej piszących.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego