nie z czasownikami

nie z czasownikami
12.04.2012
12.04.2012
Witam.
Ostatnio zasłyszałem opinię, że w języku pisanym uważa się teraz za poprawne łączenie nie- z czasownikami. Zdaję sobie sprawę, iż język nie pozostał w swojej pierwotnej postaci po dziś dzień, ale taki pomysł wydaje mi się równie absurdalny, jak propozycje „wyrzucenia” CH na rzecz H – ażeby się wszystkim, którym się nie chce zastanowić nad pisownią, żyło łatwiej.
Czy Państwu wiadomo coś na ten temat? Ja nic o tym wcześniej „niesłyszałem…”.
Pozdrawiam!
Zasady pisowni nie z czasownikami są opisane w słownikach ortograficznych, także w dostępnym online Wielkim słowniku ortograficznym PWN. Nie przewidują one łącznej pisowni nie z formami osobowymi ani zresztą w ogóle z większością form czasownikowych. Wyjątkiem są zaprzeczone imiesłowy przymiotnikowe, które od kilkunastu lat wolno pisać dwojako, łącznie i rozdzielnie, np. nienazwany i nie nazwany, zob. szczegóły w zasadzie [168] WSO. Wyjątkiem są też zaprzeczone gerundia, np. nienazwanie, przy czym te muszą być pisane łącznie, a zasada ich dotycząca jest o wiele starsza (co nie znaczy, że nie spotyka się form błędnych). Prócz tych wyjątków, które mają charakter seryjny, można wymienić kilka izolowanych, np. niedosłyszeć (w znaczeniu 'słabo słyszeć'), niedomagać (czasownik nieużywany bez przeczenia), zob. par. [170] WSO.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego