nie z imiesłowami

nie z imiesłowami
7.09.2001
7.09.2001
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak piszemy nie z imiesłowami przymiotnikowymi: razem czy oddzielnie?
Od kilku lat zaprzeczone imiesłowy wolno pisać razem, niezależnie od ich znaczenia. Wyjątkiem są kontrastywne zestawienia typu nie piszący, ale czytający oraz konstrukcje oparte na spójnikach ani lub ni, np. ani nie piszący, ani nie czytający. Nadal wolno też używać rozłącznej pisowni dla zaznaczenia, że imiesłów użyty został czasownikowo (np. kraje nie opisane przez podróżników), a nie przymiotnikowo (np. nieopisane trudności, tzn. bardzo wielkie). Zob. Nowy słownik ortograficzny PWN, par. [168].
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego