nie z imiesłowami

nie z imiesłowami
5.10.2001
5.10.2001
Uprzejma prośba o podanie właściwej zasady pisowni: oddzielnie posłowie nie zrzeszeni czy łącznie posłowie niezrzeszeni?
Serdecznie dziękuję.
Na temat połączeń nie z imiesłowami przymiotnikowymi pisaliśmy już wielokrotnie w naszej Poradni. Do niedawna posłowie nie zrzeszeni znaczyło 'posłowie, którzy się jeszcze nie zrzeszyli', podczas gdy posłowie niezrzeszeni znaczyło teoretycznie 'tacy, którzy się nigdy nie zrzeszą (czyli pozostaną bezpartyjni aż po grób)'. Dla osób, którym takie dystynkcje znaczeniowe są obojętne, Rada Języka Polskiego wprowadziła w grudniu 1997 roku zasadę, że wszystkie imiesłowy przymiotnikowe z cząstką nie wolno pisać łącznie, bez względu na ich znaczenie. Są od niej dwa wyjątki, które zilustrujemy przykładami: „Posłowie nie zrzeszeni, ale przeciwnie – rozproszeni” i „Posłowie ani nie zrzeszeni, ani nie rozproszeni”. Zob. par. [168] w Nowym słowniku ortograficznym PWN (dostępnym też na naszych stronach WWW).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego