nie z imiesłowami

nie z imiesłowami
26.02.2002
26.02.2002
Czy poprawny jest zapis rośliny nietransformowane w znaczeniu 'rośliny nie poddane transformacji', jak również dane nieprzedstawione w znaczeniu danych, których nie zamieszczono w pracy?
Po niedawnych zmianach w ortografii oba sformułowania są – teoretycznie – dwuznaczne. Rośliny nietransformowane to takie, które albo nie zostały poddane transformacji (dawniej odpowiadała temu pisownia rozdzielna), albo nie dają się transformować (dawniej pisownia łączna). Dane nieprzedstawione to takie, których nie przedstawiono albo których nie sposób przedstawić. Jeśli bardzo Pani zależy na podkreśleniu, że chodzi o pierwszą możliwość w każdej parze, a nie o drugą, może Pani użyć pisowni rozdzielnej, gdyż jest ona wciąż dopuszczalna. Ale zaleca się pisownię łączną.
Więcej na ten temat można przeczytać w naszej Poradni, jeśli wpisze się litery „imiesł” w okienko „znajdź słowa”.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego