nie z przymiotnikami

nie z przymiotnikami
8.12.2013
8.12.2013
Dzień dobry!
Od niedawna coraz bardziej zastanawia mnie pisownia partykuły nie z przymiotnikami: „Nie ładny a brzydki”. Czy to zdanie jest poprawne? Jak używać tej partykuły, chociażby z przymiotnikami, w takich sytuacjach?
Cząstkę nie z przymiotnikami w zasadzie piszemy łącznie, wyjątki wymienia WSO PWN w par. [167]. Pana przykład należy do wymienionych w słowniku wyjątków, powinien więc być zapisany rozdzielnie, w dodatku z przecinkiem: „Nie ładny, a brzydki” (co znaczy: 'Nie ładny, ale brzydki'). Gdyby przymiotniki nie wykluczały się nawzajem, spójnik a wyrażałby po prostu sumę cech, a nie przeciwstawienie i przymiotnik miałby zapis łączny, a zdanie mogłoby się obyć bez przecinka: „Niemądry a brzydki”. Szczegółowe informacje o różnych użyciach spójnika a, z uwzględnieniem obecności przecinka, znajdzie Pan w Innym słowniku języka polskiego PWN, w druku już wyczerpanym, ale wciąż dostępnym – w nieco okrojonej wersji, bo bez wyrazów obscenicznych – na CD. Wydawnictwo ukryło go pod tytułem Multimedialny słownik szkolny języka polskiego PWN.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego