nie z przymiotnikami

nie z przymiotnikami
31.05.2001
31.05.2001
Jeszcze jedno pytanie z serii nie-. Czy zawsze i bez wyjątku nie- piszemy łącznie z przymiotnikami, np. niedostarczone materiały, nieprzyjęci na studia kandydaci?
Z przymiotnikami cząstkę nie piszemy zasadniczo łącznie. Wyjątkiem są wyraźne przeciwstawienia typu nie mały, ale wręcz mikroskopijny, a także formy stopnia wyższego i najwyższego (niemały, ale nie mniejszy i nie najmniejszy). Jednak przytoczone przez Pana (Panią?) przykłady dotyczą właściwie nie przymiotników, lecz imiesłowów przymiotnikowych, które do niedawna należało pisać z cząstką nie razem albo osobno, zależnie od ich znaczenia. Teraz łączne ich pisanie (z wyjątkiem sytuacji omówionych wyżej) jest zawsze poprawne. Kto jednak się przyzwyczaił do starszych przepisów, wiążących pisownię imiesłowów z ich znaczeniem, ten może nadal ją stosować, gdyż nie została zniesiona.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego