nie z rzeczownikami

 
nie z rzeczownikami
4.04.2001
Jak pisać nie- ze słowami typu wyrażenie, przygotowanie, wyciąganie – razem czy osobno?
Razem. Wszystkie rzeczowniki – także pochodzące od czasowników – piszemy łącznie ze słowem nie. Wyjątkiem są wyraźne przeciwstawienia, typu nie wyciąganie, ale wykopywanie. Gdy nie dołączamy do słowa pisanego wielką literą, trzeba je poprzedzić łącznikiem, np. nie-Polak. Zob. Nowy słownik ortograficzny PWN, par. [166].
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego