niecierpiętliwy

niecierpiętliwy
29.10.2001
29.10.2001
Co znaczy wyraz niecierpiętliwy i jaka jest jego etymologia? Za odpowiedź z góry serdecznie dziękuję.
Słowo niecierpiętliwy ma – albo raczej miało, gdyż już nie jest używane – trzy znaczenia: (1) 'niecierpliwy', (2) 'nie podlegający cierpieniom', (3) 'obojętny, nieczuły'. Oprócz nich Słownik języka polskiego (tzw. warszawski) w tomie 3 z 1904 roku podaje jeszcze termin lekarski guz niecierpiętliwy i odsyła go do słowa kaszak.
Niecierpiętliwy pochodzi od przymiotnika cierpiętliwy, mającego znaczenia przeciwstawne. Ten ostatni jest pochodzenia czeskiego (zob. Etymologiczny słownik języka polskiego prof. Andrzeja Bańkowskiego, t. 1).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego