niedawno temu

 
niedawno temu
12.02.2012
Wielu przedstawicieli starszego pokolenia konsekwentnie posługuje się wyrażeniem niedawno temu zamiast dominującego współcześnie niedawno (por. np. zdanie W. Szymborskiej z odczytu noblowskiego: „A jeszcze tak niedawno temu, w pierwszych dziesięcioleciach naszego wieku, poeci lubili szokować wymyślnym strojem i ekscentrycznym zachowaniem”). Czy Państwa zdaniem wspomniany zwyczaj językowy wart jest podtrzymania?
Ten zwyczaj jest ciągle żywy: przejrzałem wystąpienia ciągu niedawno temu w NKJP i znalazłem wiele wystąpień we współczesnej prasie. Owszem, samo niedawno jest pięćset razy (!) częstsze, ale w języku wyraz czy wyrażenie uważa się za żywe dopóty, dopóki pozostają w użyciu (niecytacyjnie), nawet jeśli ich frekwencja jest znikoma.
W przytoczonej przez Pana wypowiedzi noblistki coś innego zwróciło moją uwagę: względność owego niedawno.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego