notacja wielbłądzia

notacja wielbłądzia

13.02.2023
13.02.2023

Dzień dobry, chciałbym się zapytać czy w języku polskim istnieje sensowne tłumaczenie angielskiego słowa CamelCase?

Anglojęzyczny termin camelCase odnosi się do systemu notacji ciągów tekstowych. Stosowany jest m.in. w wielu językach programowania. W notacji tej kolejne wyrazy – oprócz pierwszego – pisane są od wielkiej litery, por. np. oldHtmlFile, parseDbmXml, sqlServer. Nazwa notacji wzięła się stąd, że zapis zawiera charakterystyczne wielbłądzie garby wielkich liter. Polskim ekwiwalentem tego określenia terminologicznego jest wyrażenie: notacja wielbłądzia, por. np.

  • W Javie nazwa klasy pisana jest wielką literą, natomiast atrybuty pisane są małą literą. W obu przypadkach stosowana jest notacja wielbłądzia.
  • Jedyna różnica między notacją wielbłądzią a notacją z języka Pascal polega na rozpoczynaniu nazw wielką literą w tym drugim przypadku.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego