o nazewnictwie wojskowym ciąg dalszy

 
o nazewnictwie wojskowym ciąg dalszy
8.06.2015
Dzień dobry!
Przejrzysta rada z 14.12. 2011 o pisowni nazw jednostek wojskowych i ich skrótów, za którą dziękuję, warta jest poszerzenia o sposób zapisu rozwiniętych nazw mniejszych od pułku oddziałów wojskowych. A więc jak pisać: 2 kompania piechoty czy 2 Kompania Piechoty (a dywizjon, pluton, drużyna)?
Krzysztof Myśliński
W nazewnictwie pododdziałów najniżej w hierarchii wojska (kompanii, plutonu, drużyny) występuje zwykle litera mała. Na przykład w strukturze organizacyjnej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie znajdowały się 1 kompania piechoty zmotoryzowanej, 2 kompania piechoty zmotoryzowanej i 3 kompania piechoty zmotoryzowanej.
W wypadku nazw plutonów nie operuje się liczebnikiem, tylko dwuwyrazowym określeniem, np. pluton przeciwpancerny, pluton chemiczny, pluton łączności, pluton zaopatrzenia, pluton medyczny. Jeśli liczebnik się pojawia, to chodzi o doraźne usytuowanie plutonów i ich miejsce porządkowe w kompanii. Wobec tego trudno mówić o klasycznej nazwie własnej, a zatem zapisywaniu jej członów wielkimi literami.
Ta sama uwaga dotyczy nazewnictwa pododdziału najniższego w hierarchii wojskowej, czyli drużyny (np. drużyna radiotelefoniczna, drużyna ochrony i regulacji ruchu, drużyna medyczna).
Inaczej rzecz się ma z dywizjonem. Pozostaje on formacją taktyczną w artylerii i kawalerii równorzędną batalionowi innych rodzajów wojsk, dlatego pisze się zwykle 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Zająca w Jarosławiu czy 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej, mimo że w skrócie oddaje się to inaczej: 21daplot i 14dappanc.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego