o z miejscownikiem

 
o z miejscownikiem
10.07.2020
Dzień dobry! Czy w języku polskim forma gramatyczna typu dziewczyna o długich włosach ma jakąś specjalną nazwę? Tzn. forma miejscownika dla opisywania cech i właściwości osób czy przedmiotów podobnie jak genetivus qualitatis w łacinie? Z góry dziękuję!
W polszczyźnie przyimek o z miejscownikiem tworzy m.in. określenia (przydawki) wskazujące na charakterystyczne cechy kogoś lub czegoś, por. np. pracownik o stalowych nerwach. Z takim zjawiskiem mamy również do czynienia w wyrażeniu przytoczonym w pytaniu. Zjawisko to nie ma osobnej, specjalnej nazwy. Należy nadmienić, że wspomniany przyimek tworzy z miejscownikiem cztery inne rodzaje konstrukcji składniowych i one wszystkie nie mają specjalistycznych określeń.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego