o zaprzeczonych imiesłowach jeszcze raz

o zaprzeczonych imiesłowach jeszcze raz
28.11.2001
28.11.2001
Jak, wedug aktualnych zasad, powinno się pisać nie z imiesłowem odsłownym, np. „Nie zatwierdzona lista płac” w tytule rozdziału dokumentacji czy też „Niezatwierdzona lista płac"?
Zalecana jest pisownia łączna. Jeżeli jednak chce Pani zaznaczyć, że chodzi o listę, której jeszcze nie zatwierdzono – a więc podkreślić czasownikowy, a nie przymiotnikowy charakter tego wyrażenia – może Pani pisać rozdzielnie i nie będzie to błędem. O pisowni imiesłowów przymiotnikowych wiele pisaliśmy na naszych stronach – wystarczy wpisać ciąg „imiesł” w okienko „Znajdź słowa” i wyświetlą się listy na ten temat.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego