obchodzić

obchodzić

26.01.2023
26.01.2023

Witam,

jak to się stało, że słowo „obchodzić” jest używane przeciwnie do swego pierwotnego znaczenia? Przecież jeśli coś mnie obchodzi to mnie mija czyli mnie... nie obchodzi.

Pozdrawiam

Czasownik obchodzić w znaczeniu ‘być ważnym i interesującym dla kogoś’ nie jest związany z omijaniem kogoś lub czegoś (por. np. Obszedł [= ominął] wieś drogą prowadzącą przez pola), lecz z chodzeniem wokół kogoś lub czegoś lub z jednego miejsca w drugie, dlatego że towarzyszy temu ważny cel (por. np. Szef obszedł [= odwiedził w ważnym dla niego celu] wszystkie stanowiska pracy).

Pierwotnie wyraz obejście (w formie obeszcie) oznaczał: 1) ‘okrążenie, obchód dookoła czegoś’ (łac. circuitus, actus circumeundi) oraz 2) ‘zajęcie, zatrudnienie, pracę, będącą podstawą utrzymania, też warsztat lub majątek, dające utrzymanie’ (łac. labor, occupatio). Z czasem wyraz zaczęto odnosić do ‘podwórza z budynkami gospodarskimi’, a więc miejsca, które właściciel obchodził w celu wykonania rozmaitych prac. Dopiero wtórnie obejście zaczęło oznaczać trasy lub przewody, które coś omijają.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego