obejść w stronie biernej?

obejść w stronie biernej?
11.09.2001
11.09.2001
Szanowni Państwo!
Mówimy: obchodzimy jezioro. Jaka będzie poprawna forma bierna? Jezioro zostało…

Mikołaj Przeździak
Od obchodzić istnieje imiesłów bierny obchodzony, ale od obejść – nie. Zamiast Jezioro zostało „obejdzione” trzy razy można powiedzieć np. Jezioro zostało okrążone trzy razy.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego