odległe czy dalekie? poprawnie czy prawidłowo?

 
odległe czy dalekie? poprawnie czy prawidłowo?
26.09.2013
Jak jest prawidłowo: odległe kraje czy dalekie kraje? Przecież te kraje są raczej odległe niż dalekie?
Czy wyraz prawidłowo jest odpowiedni w powyższym zdaniu?
Kraje mogą być i odległe, i dalekie, nie ma między tymi określeniami zasadniczej różnicy.
Jeśli chodzi o drugie pytanie, to, owszem, w poradnikach można spotkać się z opinią, że nieprawidłowo jest mówić prawidłowo i że poprawnie byłoby mówić poprawnie. W ekspansji przymiotnika prawidłowy i pochodnego przysłówka upatrywano wpływ języka rosyjskiego i starano się ją ograniczyć tylko do pewnych kontekstów, np. prawidłowy zgryz i prawidłowa postawa ciała (NSPP), ale już nie prawidłowe decyzje (tylko właściwe, słuszne) i nie prawidłowe zdania (tylko poprawne, dobrze zbudowane). W sumie jednak znaczenie tych przymiotników jest takie samo, różnica dotyczy tylko kontekstów i z trudem poddaje się uogólnieniem. Mieszanie ich jest więc właściwie rzeczą nieuchronną.
Przy okazji nasunął mi się pomysł, z jakim pytaniem dowcipny czytelnik mógłby zwrócić się do poradni językowej (niekoniecznie naszej): „Czy prawidłowo zadałem niniejsze pytanie?”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego