odmiana fraz liczebnikowych

odmiana fraz liczebnikowych
10.01.2009
10.01.2009
Witam mam dwa pytania. Po pierwsze, która forma jest poprawna: „Interesowałem się minionymi trzysta sześćdziesięcioma pięcioma dniami” czy „…trzystu sześćdziesięcioma pięcioma dniami”?
Druga wątpliwość dotyczy odmiany liczebników ze słowem pracownicy. Piszemy: pięcioro pracowników (gdyż nie znamy ich płci), a w przypadku większych liczebników jest podobnie? Na przykład: „Rozmawialiśmy o sześciu tysiącach trzystu siedemnaściorgu pracownikach”?Czy siedemnastu?
Odmianę fraz liczebnikowych (czasem nazywanych liczebnikami wielowyrazowymi) dobrze opisuje hasło problemowe liczebnik w Wielkim (Nowym) słowniku poprawnej polszczyzny PWN. Wynika z niego, że wszystkie zdania podane w pytaniu są poprawne. Zauważmy jednak, że:
1. Odmiana wszystkich członów frazy jest bardziej konsekwentna i powinna być zalecana. Lepiej powiedzieć: trzystu sześćdziesięcioma pięcioma dniami niż trzysta sześćdziesięcioma pięcioma dniami.
2. Frazy, które na miejscu dziesiątek i jedności mają liczebnik zbiorowy, są staranniejsze od takich, które tylko na miejscu jedności mają liczebnik zbiorowy, a na miejscu dziesiątek główny. Lepiej więc powiedzieć z trzystu sześćdziesięciorgiem pięciorgiem dzieci niż z trzystu sześćdziesięcioma pięciorgiem dzieci.
3. Zdanie „Rozmawialiśmy o sześciu tysiącach trzystu siedemnaściorgu pracownikach” odnosi się do grupy osób różnej płci, a równie poprawne zdanie „Rozmawialiśmy o sześciu tysiącach trzystu siedemnastu pracownikach” odnosi się do grupy osób płci nieznanej, być może samych mężczyzn.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego