odmiana fraz liczebnikowych

odmiana fraz liczebnikowych
10.01.2009
10.01.2009
Witam mam dwa pytania. Po pierwsze, która forma jest poprawna: „Interesowałem się minionymi trzysta sześćdziesięcioma pięcioma dniami” czy „…trzystu sześćdziesięcioma pięcioma dniami”?
Druga wątpliwość dotyczy odmiany liczebników ze słowem pracownicy. Piszemy: pięcioro pracowników (gdyż nie znamy ich płci), a w przypadku większych liczebników jest podobnie? Na przykład: „Rozmawialiśmy o sześciu tysiącach trzystu siedemnaściorgu pracownikach”?Czy siedemnastu?
Odmianę fraz liczebnikowych (czasem nazywanych liczebnikami wielowyrazowymi) dobrze opisuje hasło problemowe liczebnik w Wielkim (Nowym) słowniku poprawnej polszczyzny PWN. Wynika z niego, że wszystkie zdania podane w pytaniu są poprawne. Zauważmy jednak, że:
1. Odmiana wszystkich członów frazy jest bardziej konsekwentna i powinna być zalecana. Lepiej powiedzieć: trzystu sześćdziesięcioma pięcioma dniami niż trzysta sześćdziesięcioma pięcioma dniami.
2. Frazy, które na miejscu dziesiątek i jedności mają liczebnik zbiorowy, są staranniejsze od takich, które tylko na miejscu jedności mają liczebnik zbiorowy, a na miejscu dziesiątek główny. Lepiej więc powiedzieć z trzystu sześćdziesięciorgiem pięciorgiem dzieci niż z trzystu sześćdziesięcioma pięciorgiem dzieci.
3. Zdanie „Rozmawialiśmy o sześciu tysiącach trzystu siedemnaściorgu pracownikach” odnosi się do grupy osób różnej płci, a równie poprawne zdanie „Rozmawialiśmy o sześciu tysiącach trzystu siedemnastu pracownikach” odnosi się do grupy osób płci nieznanej, być może samych mężczyzn.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego