odmiana imienia Ike

 
odmiana imienia Ike
23.02.2011
Dzień dobry,
Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu odmiany męskiego imienia Ike, czytanego zgodnie z normami polskiej fonetyki [Ike]. Sądzę, że w l.poj. imię to powinno przyjąć końcówki przymiotnikowe, tzn. Ikego, Ikemu, Ikem. Jednak jak powinna wyglądać odmiana w l.mn.?
Z wyrazami szacunku,
Edyta Skrzypek
Imion obcych o takim zakończeniu fonetycznym zasadniczo się nie odmienia, tak też radzą postąpić liczne słowniki. Widać jednak tendencję do ich odmieniania, zwłaszcza gdy wystąpią bez nazwisk [lub z nie odmienionym nazwiskiem – Red.], np. w tekstach internetowych wyrażenie José Silvy jest równie częste jak Josego Silvy.
Obie formy zasługują więc na uznanie. Jeśli jest problem z decyzją, lepiej wybrać formę nie odmienioną jako ostrożniejszą. Trzeba przy tym pamiętać, żeby w obrębie określonego tekstu używać wyłącznie form jednego typu.
W liczbie mnogiej będzie problem z utworzeniem czytelnych form, np. w mianowniku musiałoby być Ikowie. Tu najlepiej odstąpić od odmiany, zwłaszcza że okazji do użycia imienia w takiej formie będzie chyba bardzo mało, i zastosować jakiś inny wyraz wskazujący na mnogość, np. panowie Ike.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego