odmiana imion i nazwisk obcych

odmiana imion i nazwisk obcych

29.10.2007
29.10.2007

Zastanawiała mnie ostatnio odmiana imion i nazwisk zagranicznych pisarzy: Tasha Aw (Awa?), Kobego Abego, Enrique Vili-Matasa (jak chce Literatura na Świecie), Antonia Gómeza Rufo, Artura Pereza-Revertego, Juana Joségo Millása, Rodriga Fresána, Fatosa Kongoli i Santiaga Roncagliolo (wbrew woli wydawcy). Czy dobrze sobie radzę – w dopełniaczu?

Odmiana imion i nazwisk obcych jest skomplikowana, ale na szczęście nie brakuje książek objaśniających jej zawiłości. Ze względu na łatwość dostępu mogę polecić Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN (hasło problemowe Nazwiska).

Chcąc ułatwić lekturę, imiona i nazwiska wymienione w pytaniu podaję w dwóch formach: mianownikowej i dopełniaczowo-biernikowej. Formy podanych nazw osobowych powinny mieć następującą postać: Tash AwTasha Awa, Kobo AbeKoba Abego, Enrique Vila-Matas – D. Enrique Vili-Matasa, B. Enrique Vilę-Matasa, Antonio Gómez RufoAntonia Gómeza Rufa (możliwe też Antonia Gómeza Rufo), Arturo Perez-ReverteArtura Pereza-Revertego, Juan José MillásJuana José Millása, Rodrigo FresánRodriga Fresána, Fatos KongoliFatosa Kongolego, Santiago RoncaglioloSantiaga Roncagliola (możliwe też Santiaga Roncagliolo).

Dodatkowe wyjaśnienia:

1) Imiona męskie zakończone na -e zasadniczo powinny pozostawać w formie nieodmiennej, w praktyce językowej nierzadko bywają odmieniane, mogłoby więc być na prawach pobocznego wariantu: Juana Joségo Millása.

2) Obce nazwiska i imiona zakończone na -o należy odmieniać. W pewnych wypadkach jednak formy odmienione mogą utrudniać odtworzenie formy podstawowej, np. Artura to forma dopełniacza i biernika od imion Artur i Arturo. Jest to przyczyną dość często spotykanej nieodmienności imion i nazwisk tego typu.

3) Nazwiska zakończone na -e, -o i sylabę akcentowaną mogą pozostawać nieodmienione, jeśli poprzedzimy je odmienionym imieniem lub wyrazem pospolitym.

Archiwum
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego