odmiana imion na -e

odmiana imion na -e
28.10.2011
28.10.2011
Czy obcojęzyczne nazwiska zakończone na akcentowane e powinno się odmieniać? Mam na myśli na przykład hiszpańskiego José (Josego?). Z moich obserwacji wynika, że wszyscy odmieniają przydomek byłego brazylijskiego piłkarza Pelego. Czy mają rację? Co z imionami, które zakończone są na nieakcentowane e, czy zawsze należy je odmieniać? Zdanie „Nie lubię Pepego” jest poprawne?
Autorzy poradników językowych podają zwykle, że imiona takie powinny być nieodmienne. W praktyce jednak zaobserwować można wyraźną tendencję do ich odmieniania, zwłaszcza gdy występują bez nazwiska. Przypuszczalnie oddziałuje tu zwyczaj odmieniania nazwisk o takim samym zakończeniu (w związku z tym przydomek Pele odmieniamy, ponieważ w świadomości większości ludzi jest to nazwisko).
Proponuję więc salomonowe rozstrzygnięcie. Najprostsze i bezpieczne rozwiązanie problemu polega na skrupulatnym zastosowaniu się do zaleceń słownikowych. W związku z tym, jeśli obawiamy się, że nie poradzimy sobie z ewentualną krytyką naszych umiejętności gramatycznych, imion takich nie odmieniajmy. Dążność do odmieniania tych imion jest jednak tak dobrze widoczna, że już dziś trzeba formy typu Andrego, Jorgego uznać za akceptowalne. Kto więc w tym zakresie czuje się pewniej, może je odmieniać. W razie czego można się powołać na Słownik imion, w którym wspomniałem o takiej możliwości.
Zdanie „Nie lubię Pepego” jest poprawne.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego