odmiana na świadectwach

 
odmiana na świadectwach
13.02.2013
W dyplomach ukończenia studiów wpisuje się ukończenie z wynikiem… i uzyskanie tytułu…. Czy poprawne jest wpisywanie wyników i tytułów w postaci nieodmienionej (przepisanej z regulaminu studiów)? Niektóre uczelnie wpisują: z wynikiem dobry, z wynikiem dostateczny, inne: z wynikiem dobrym, z wynikiem dostatecznym. Ostatnio coraz częściej dyplom potwierdza uzyskanie tytułu inżynier, tytułu magister, dawniej dyplom potwierdzał uzyskanie tytułu magistra inżyniera.
Językoznawcy mówią wprawdzie o ewolucji języków od typu fleksyjnego (bardziej skomplikowanego) do aglutynacyjnego lub analitycznego, ale to, co zaobserwował Pan na świadectwach ukończenia studiów, można tłumaczyć po prostu presją polszczyzny urzędowej i ograniczeniami oprogramowania biurowego, które ją wspiera. Nie mam pewności, ale przypuszczam, że świadectwa drukowane są z bazy danych, w których ocenę i tytuł wybiera się z gotowej, zamkniętej listy. Autor programu być może był dobrym programistą, ale słabym polonistą i nie wiedział, że po polsku należy wyrazy odmieniać, a instytucja zamawiającą i przyjmująca dzieło też się nie popisała.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego