odmiana nazwisk typu Kościuszko

odmiana nazwisk typu Kościuszko
3.09.2011
3.09.2011
Nazwiska Kościuszko i Kołodko są odmieniane. Czy również nazwiska dwusylabowe zakończone na o (Stańko, Bańko, Piwko, Kusio) odmieniamy?
Pozdrawiam
W zasadzie tak, w praktyce zaś zachowanie mówiących i piszących zależy od stopnia znajomości nazwiska. Słowniki poprawnej polszczyzny PWN informują, że zwyczaj nieodmieniania mniej znanych nazwisk tego rodzaju można tolerować, byle używać ich z odmienionym imieniem lub tytułem.
Z ciekawości sprawdziłem w wyszukiwarce Google, jak się internauci posługują moim nazwiskiem, i okazało się, że częściej nie odmieniają go niż odmieniają. Nie wydaje mi się, żebym miał na to większy wpływ. Wprawdzie czasem sam podpisuję się w formie nie odmienionej, ale to przecież nie obliguje innych do tego samego. Warto dodać, że na stronie tytułowej słownika Lindego widnieją słowa: „przez M. Samuela Bogumiła Linde”, a dzisiejsza praktyka (nie mówiąc o normie stanowionej przez polonistów) przemawia zdecydowanie za odmienianiem tego nazwiska.
Przy okazji zauważmy, że nie wszystkie nazwiska wymienione w Pana pytaniu odmieniają się tak samo: Kościuszki, Kołodki, Stańki, Bańki, Piwki, ale Kusia. Twardotematowe odmieniają się więc jak rzeczowniki żeńskie (Kościuszko jak duszka, Kołodko jak łódka), miękkotematowe zaś jak męskie (Kusio jak misio, Puzio jak Józio).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego