odmiana obcych nazw własnych

odmiana obcych nazw własnych
26.06.2012
26.06.2012
Proszę o odpowiedź na pytanie, czy i jak odmieniamy Johnny Walker [chodzi pewnie o markę whisky, powinno więc być Johnnie Walker –- J.G.], Monty Python.
Dziękuję.
W polszczyźnie obowiązuje zasada odmienności wyrazów, odstępujemy od niej tylko w wyjątkowych wypadkach, a wobec tego powinno być: DB. Johnniego Walkera, C. Johnniemu Walkerowi, N. Johnniem Walkerem, Ms. Johnniem Walkerze. Gdyby jednak chodziło o Johnny’ego Walkera, w zapisie imienia wystąpią drobne różnice: C. Johnny’emu, NMs. Johnnym.
Podobnie z drugą nazwą: DB. Monty’ego Pythona, C. Monty’emu Pythonowi, N. Montym Pythonem, Ms. Montym Pythonie.
Trzeba jednak stwierdzić, że pierwszy składnik obu nazw często bywa nie odmieniany. Można to tłumaczyć tym, iż nazwy te prawie zawsze występują łącznie, traktowane są więc jako złożone. Sprzyja temu bez wątpienia utrwalony i często używany tytuł Latający cyrk Monty Pythona. Taką częściową odmienność trzeba uznać za akceptowalny wariant fleksyjny.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego