odmiana wieloczłonowych nazw biblijnych

odmiana wieloczłonowych nazw biblijnych
6.09.2005
6.09.2005
Witam,
przeglądam słowniki oraz zaglądam do różnych poradni języka polskiego, ale wciąż nie jestem pewien, jak odmieniać wieloczłonowe biblijne nazwy własne. Czy powinno się odmieniać wszystkie człony, czy tylko ostatni człon nazwy?
Poniżej zapisałem kilka nazw, co do których mam wątpliwości: miasta: Migdal-Gad, Emek-Kesis, Aram-Naharaim; miejsca: Eglat-Szliszijja, Atrot Bet-Joab; imiona męskie: Maher-Szalal-Chasz-Baz, Nergal-sar-eser, Obed-Edom; kamień pamiątkowy: Eben-Haezer.
W odniesieniu do biblijnych nazw wieloczłonowych należy przyjąć ogólne zasady odmiany, a odmieniamy zwykle oba człony, gdy są współrzędne (np. Nadrenia-Palatynat, Nadrenii-Palatynatu), lub jeden w wypadku złożeń nadrzędno-podrzędnych (np. Mount Everest, Mount Everestu).
W podanych przykładach łączniki służą zwykle do scalania kilku cząstek w jeden wyraz, bo w innych tłumaczeniach występują zapisy Obededom, Ebenezer itp. Nie miałem możliwości ustalenia, jaka jest budowa podanych nazw, ale należałoby odmieniać przynajmniej końcowy element każdej z nich, podaję formy dopełniacza: Migdal-Gadu, Emek-Kesisu, Aram-Naharaimu, Eglat-Szliszijji (ewentualnie Szliszii), Atrot Bet-Joabu, Maher-Szalal-Chasz-Baza, Nergal-sar-esera, Obed-Edoma, Eben-Haezera.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego