odmiana wyrazów zakończonych na -oa

odmiana wyrazów zakończonych na -oa
27.02.2006
27.02.2006
Jak powinna wyglądać odmiana w mianowniku liczby mnogiej rzeczowników takich jak balboa, fejhoa, stoa, kwinoa (jako odmienny wyraz zanotowana jest w Wielkim słowniku ortograficzno-fleksyjnym pod redakcją Jerzego Podrackiego)?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Są to bardzo rzadko spotykane wyrazy, toteż ich odmiana nie ma dostatecznie silnego oparcia ani w praktyce językowej, ani w zaleceniach słownikowych. Na przykład Nowy słownik ortograficzny PWN zaleca odmienianie wyrazu fejhoa, dla rzeczownika stoa podaje zaś formy odmieniane i informację o możliwej nieodmienności.
Mimo to mamy możliwość rozstrzygnięcia tego problemu. Trzeba bowiem zauważyć, że są to zakończone na -a wyrazy rodzaju żeńskiego, a to oznacza, że powinna być możliwość dobrania odpowiedniego wzorca odmiany. Istnieją wprawdzie inne wyrazy o podobnym zakończeniu, ale nieodmienne, o czym decyduje ich rodzaj, np. boa jest rodzaju męskiego (w znaczeniu ‘wąż’) lub nijakiego (jako ‘szal’), a Samoa – nijakiego.
Dla podanych w pytaniu rzeczowników właściwy będzie ten sam wzór odmiany, który stosujemy do wyrazu statua, tzn.: DCMs. fejhoi, B. fejhoę, N. fejhoą, W. fejhoo, lm MBW. fejhoy, D. fejhoi, C. fejhoom, N. fejhoami, Ms. fejhoach.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego