odnośnie (do) czegoś

odnośnie (do) czegoś
21.06.2009
21.06.2009
Szanowni Państwo,
ostatnio zauważyłem, iż mało kto używa poprawnej (według Słownika poprawnej polszczyzny PWN z 2004 r.) formy odnośnie do czegoś, a nagminnie używana jest, tak w mowie, jak i piśmie, forma odnośnie czegoś, bez przyimka do. Sprawdziłem to w Waszym korpusie i stosunek odnośnie czegoś do odnośnie do czegoś wynosi ok. 4:1. Czy w takim razie można zaryzykować stwierdzenie, że odnośnie czegoś stało się już poprawną formą, skoro użytkownicy języka uznali ją za poprawną?
Poprawne językowo jest to, co jest zgodne z językową normą, ponieważ jednak istnieją różne normy, istnieją też różne aspekty poprawności. O wyrażeniu odnośnie czegoś można powiedzieć, że jest zgodne z normą zwyczajową, ale niezgodne z normą stanowioną. Najlepsze, co może słownik uczynić w takiej sytuacji, to poinformować o kolizji norm. Od słowników poprawnej polszczyzny Polacy oczekują jednak, by były nieco konserwatywne, więc koncepcja normy wielopunktowej – jak proponuję nazwać relacjonowanie w słowniku różnych punktów widzenia – może się w nich jeszcze długo nie przyjąć. I tak zresztą nowy SPP jest bardziej elastyczny od swoich poprzedników, gdyż relatywizuje oceny normatywne do sytuacji komunikacyjnej, mniejsze wymagania stawiając np. potocznej rozmowie niż oficjalnej korespondencji.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego