odpowiedzi w ankietach

odpowiedzi w ankietach
12.12.2007
12.12.2007
Na jednej stronie ankiety internetowej są zwykle 2–3 pytania. Odpowiedzi części pytań to wyliczenia zdaniowe, części niezdaniowe lub ich miks. Hołdując poprawności, zdania rozpoczynam wielkimi, a nie-zdania małymi literami. Przy miksach stawiam na estetykę i ujednolicam wielkość liter w obrębie jednego pytania do wypowiedzi, których jest więcej. Na jednej stronie odpowiedzi pisane są raz małymi, raz wielkimi literami – efekt: bałagan. Czy mogę „zaokrąglać” wielkość liter? W którą stronę to robić?
Odpowiedzi w ankiecie mogą – jak pokazuje praktyka – przyjmować formę zdań lub niezdań. Owe niezdaniowe konstrukcje w postaci pojedynczych wyrazów lub kilkuwyrazowych wyrażeń pełnią jednak tę samą funkcję co zdania. Dlatego też można je traktować pod względem ortograficznym jak zdania i zapisywać od wielkiej litery. Argumentem za użyciem wielkiej litery jest ponadto to, że odpowiedzi mają charakter wyliczeń i są umieszczane od nowego wiersza, jak np. tzw. boczki w tabelach.
Adam Wolański
  1. 12.12.2007
    PS. Niezdania ortografowie każą pisać razem – jak nieprzyjaciół.
    Red.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego