odsyłacz bibliograficzny w tekście

odsyłacz bibliograficzny w tekście
11.11.2012
11.11.2012
Szanowni Państwo!
Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób w następującym zdaniu powinienem podać źródło, z którego czerpię wiadomości: „Zdaniem C. Kosyla (Nazwy osobowe, dz. cyt., s. 431) jest to kwestia dyskusyjna”. Czy raczej powinienem napisać: „Zdaniem C. Kosyla (C. Kosyl, Nazwy osobowe, dz. cyt., s. 431)”. Czy może taki zapis jest w ogóle niepoprawny? Dodam jeszcze, że nie można zapisać informacji o przytaczanej publikacji w przypisie.
Łączę wyrazy szacunku
Dominik
Oba zapisy można uznać za dopuszczalne, chociaż standardowe rozwiązania są inne: „Zdaniem C. Kosyla [2000: 431]…” lub „Zdaniem C. Kosyla [Kosyl 2000: 431]…” (gdzie 2000 to data wydania książki) albo „Zdaniem C. Kosyla [12: 431]…” bądź „Zdaniem C. Kosyla [Kosyl 12: 431]…” (gdzie 12 to numer porządkowy cytowanej pracy w bibliografii). Zamiast nawiasów kwadratowych można zastosować okrągłe. Więcej na temat odesłań bibliograficznych – zob. A. Wolański, Edycja tekstów (PWN, 2008).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego