ojkofobia i ksenofilia

ojkofobia i ksenofilia

30.09.2023
30.09.2023

Dzień dobry, jak nazwać postawę, kiedy jakaś osoba promuje obcych, a dyskredytuje swoich? Chodzi o specyficzne przeciwieństwo faszyzmu, ale w tym sensie, że ktoś jest skłonny pomagać przedstawicielom innej grupy („obcemu ostatnią koszulę odda”), a odmawia tego prawa przedstawicielom swojej własnej grupy. Konkretny przykład: ktoś uważa, że obcokrajowcy w Polsce powinni mieć zapewniony dostęp do świadczeń socjalnych, ale Polacy wyjeżdżający za granicę powinni radzić sobie sami i nie powinni mieć zapewnionego dostępu do świadczeń socjalnych w obcym kraju.

Bardzo dziękuję za pomoc.

W polskiej terminologii naukowej mamy co najmniej dwa pojęcia, które odnoszą się do opisanych w pytaniu postaw i zjawisk, choć oczywiście czynią to na dużym poziomie ogólności. Pierwsze z nich to ojkofobia (z gr. oíkos ‘dom, środowisko’ + phóbos ‘strach, wstręt’). Oznacza niechęć, odrazę, a częstokroć i nienawiść do własnej, rdzennej wspólnoty osób (zwłaszcza rodzinnej, narodowej i cywilizacyjnej) oraz reprezentowanego przez nią systemu aksjologicznego przy jednoczesnej apologii obcej kultury i obcych systemów wartości. Drugim pojęciem jest natomiast ksenofilia (z gr. ksenós ‘obcy, cudzy; także gość’ + philía ‘przyjaźń, upodobanie’), która oznacza bezkrytycznie manifestowaną otwartość i sympatię wobec wszystkiego co w danej kulturze obce.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego