około

 
około
9.07.2008
Które sformułowanie jest lepsze: z około dwadzieściorgiem dzieci czy z około dwadzieściorga dzieci? Lepiej brzmi pierwsze, ale przecież po około stawia się dopełniacz.
„Z około dwadzieściorga dzieci można wybrać najmłodsze”. Takie zdanie nie budzi wątpliwości, gdyż liczebnik w formie dopełniacza realizuje tu zgodne wymagania przyimka z (z czego) i słowa około (około czego). Gdy jednak przyimek rządzi innym przypadkiem, np. narzędnikiem, jak w pierwszym Pana przykładzie, powstaje wątpliwość, z czym ma się uzgadniać wyraz zależny, w tym wypadku liczebnik. Spotkać się z około dwadzieściorga dzieci to moim zdaniem konstrukcja wykolejona, skłonny jestem aprobować zwrot spotkać się z około dwadzieściorgiem dzieci, w którym około nie jest już przyimkiem (nie rządzi), lecz partykułą, a liczebnik podporządkowuje swoją formę wymaganiom przyimka z (zob. (Mały) Słownik wyrazów kłopotliwych, hasło około, ponad). W niektórych wydawnictwach poprawnościowych doradza się jednak czytelnikom, aby w ogóle unikali tego rodzaju konstrukcji i zamiast około pisali mniej więcej albo plus minus, co jest trochę potoczne, ale za to gramatycznie bezproblemowe.
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego