onomatopeja

 
onomatopeja
20.09.2011
Szanowni Państwo,
czy onomatopeją można nazwać również „normalne” słowa, opisujące dźwięk, a nie go naśladujące, takie jak szelest, trzask, dudnienie, krzyk, czy też jest to określenie zarezerwowane dla jednosylabowych wykrzyknień (bum, buch, puk itp.)? A jeśli wyrazy z tej pierwszej grupy nie są onomatopejami, to czy mają one jakąś odrębną, fachową nazwę?
Onomatopeje to nie tylko wykrzykniki, ale też inne wyrazy używane z intencją naśladowania dźwięków lub ruchów (dokładniejszą definicję podaję we Współczesnym polskim onomatopeikonie, PWN, 2008, s. 18). Choć często wykrzyknik onomatopeiczny jest punktem wyjścia do tworzenia wyrazów pochodnych, to często bywa na odwrót. Na przykład Pucu! Pucu!, znane z wiersza Marii Konopnickiej, pochodzi od czasownika pucować, a ten od niemieckiego putzen.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego