opozycja

opozycja
15.06.2011
15.06.2011
Czy zdanie: „Skorzysta na tym opozycja prezydenta miasta” jest prawidłowe? Chodzi mi o opozycja prezydenta miasta. Czy nie należałoby użyć raczej opozycja dla/ wobec prezydenta lub opozycja przeciw prezydentowi? Zaznaczam, że chodzi o klub radnych będących w opozycji do prezydenta.
Zazwyczaj mówimy po prostu o opozycji – antykomunistycznej, demokratycznej, parlamentarnej, pozaparlamentarnej, politycznej i in. Wśród typowych połączeń wyrazowych, które znajduje kolokator Narodowego Korpusu Języka Polskiego, nie ma takich o strukturze opozycja czegoś / kogoś. Zdanie cytowane w pytaniu najlepiej byłoby więc pozostawić w postaci „Skorzysta na tym opozycja”, jeśli tylko kontekst nie pozostawia wątpliwości, o jaką opozycję chodzi. Inna możliwość to wyrażenie tej samej treści przymiotnikiem: „Skorzysta na tym antyprezydencka opozycja”. Można by też zamienić opozycję na oponentów – „Skorzystają na tym oponenci prezydenta miasta” – ale ta wersja sugeruje, że oponenci są rozproszeni (widzimy przy okazji, że opozycja nie jest zbiorem oponentów).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego