org.

 
org.
6.09.2005
Spotkałam się w dokumentacji szkolnej ze skrótem org. od wyrazu oryginał. Czy jest to poprawny skrót?
Według Słownika skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego (PWN, 1999) org. to skrót od organiczny, organizacja, organizacyjny lub organista. Doraźnie do org. można skracać też inne wyrazy, ale jeśli ktoś postępuje tak ze słowem oryginał, to ściąga na siebie podejrzenie, że nie zna jego poprawnej pisowni. Nie polecam tego zwyczaju.
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego