orzeczenie przy podmiocie szeregowym

orzeczenie przy podmiocie szeregowym
12.01.2006
12.01.2006
Szanowni Pańswto!
W jakiej liczbie powinno zostać użyte słowo należeć w poniższym zdaniu?
Do obowiązków Spółki należy/należą:
– zapewnianie równego dostępu do obiektów technicznych,
— dostarczanie dostatecznej ilości informacji,
– koordynowanie prac technicznych,
– rozliczanie klientów.
Opowiadam się za formą należy. Jeśli orzeczenie występuje przed tzw. podmiotem szeregowym (opartym na spójnikach współrzędnych lub pełniących ich rolę przecinkach), może mieć wartość zarówno liczby pojedynczej, jak i mnogiej. Innymi słowy, poprawne jest zarówno zdanie: „Idzie Jan i Maria”, jak i „Idą Jan i Maria”. Względna częstość użycia tych konstrukcji zależy dodatkowo od tego, czy rzeczowniki tworzące podmiot są konkretne, czy abstrakcyjne, i czy ich rodzaj gramatyczny jest wspólny, czy nie (zob. szczegóły w haśle problemowym orzeczenie w PWN-owskich słownikach poprawnej polszczyzny). W cytowanym przez Panią przykładzie orzeczenie nie tylko jest umieszczone przed podmiotem, ale też podmiot jest złożony z rzeczowników abstrakcyjnych i dodatkowo oddzielony od orzeczenia graficznie jako tzw. lista wyliczeniowa. Wszystko to razem skłania mnie do wskazania na formę orzeczenia należy jako lepszą, choć i formy należą nie uważam za błąd.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego